KOMİTE VE KURULLAR

 

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 
KONGRE EŞ BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Doç. Dr. Adnan ASLANTAŞ

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. İlknur KAHRİMAN

 Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK

 

SEKRETERYA

 Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Öğr. Gör. Özlem KIRBAŞ

Perihan ABAY