BİLİMSEL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

 

 

AÇILIŞ/OPENING

05/06ARALIK/DECEMBER 2019

 

KAYIT/REGISTRATION : 09:00 -17:30

 

 

09:00 – 09:15

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. GÜLSEN DEMİR

09:15 – 09:30

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:30 – 12:30

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. MUSTAFA DEMİR

 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Dr. Öğr. Ayça GÜRKAN

 Dr.Öğr. Üye. Emre DÜNDER

Dr. Öğr. Üye. Elif GÜNERİ

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:30 – 13:30

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 14:30

Salon A/Saloon A                           

Oturum Başkanı(Head of Session)Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Mustafa TALAS

GÖRSEL MEDYA VE FUTBOL ŞİDDETİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Adeviye AYDIN

YAŞLILIK İHMAL VE İSTİSMARINDA HOLİSTİK YAKLAŞIM

Adeviye AYDIN, Abdullah IŞIK, Nilgün KAHRAMAN

KURUMDA VEYA EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN RUHSAL DURUMLARI, SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARI VE YAŞAM ANLAMLARININ BELİRLENMESİ

Arda KARAGÖL

TOPLUMSAL AÇIDAN RUHSAL BOZUKLUKLAR VE DAMGALAMA

Bahanur MALAK AKGÜN

KABA İNTİHAR HIZI YÜKSEK İLLERDEKİ GENÇLERİN İNTİHAR OLASILIKLARI AÇISINDAN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Bahanur MALAK AKGÜN, Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Adeviye AYDIN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, BENLİK ALGISI DÜZEYLERİ VE İNTİHAR OLASILIĞI

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 2

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 14:30

Salon B/Saloon B    

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Mustafa TALAS

HIV ENFEKSİYON TANISI ALMIŞ VAKALAR TOPLUMSAL AÇIDAN SOSYOLOJİK BOYUT:  BİR ARAŞTIRMA UYGULAMA ÇALIŞMASI

Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Ümran SEVİL

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: TÜRKİYE PROFİLİ DÜNYA KARŞILAŞTIRMASI

Esra AKI, Gülşah ZENGİN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİNİN AKADEMİK VE SOSYAL KATILIMA ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Fadime KAHRAMAN, Esra KARABULUT, Havva GEZGİN YAZICI, Gönül ÖZGÜR

GÜNCEL BİR SORUN: GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNDE İNTİHAR

Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

           

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 3

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 14:30

Salon A/Saloon A               

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Mustafa DEMİR

Gülten HERGÜNER, Murat KORKMAZ, Ali SERDAR YÜCEL, Mustafa TALAS, Çetin YAMAN

FUTBOL TERÖRÜ VE SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISI: KADIN İZLEYİCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMALI ÇALIŞMA

Leyla ULUS

ÇOCUKLARDA ALEKSİTIMI NEDEN, NASIL VE NE ZAMAN GELIŞIR?

Leyla ULUS

ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU VE ALEKSITIMININ KARMAŞIK İLIŞKISI

Muhammed Rohat YAZICI

TÜRKİYE'DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERDE ERGOTERAPİSTLERİN ROLÜ

İsa ÇAKIR, Yusuf BİLGE

ÖDÜLE VE CEZAYA DUYARLILIK AÇISINDAN KIRILGAN VE BÜYÜKLENMECİ NARSİSİZM

Zeynep ÜNVER

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

Zeynep ÜNVER

KADININ BEDEN İMAJI ÜZERİNE MEDYA VE SAĞLIK ÇALIŞANININ ETKİSİ(POSTER SUNUM)

Elif SEZGİN

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, EBEVEYN - ÇOCUK İLİŞKİSİ VE AİLE YAŞANTILARI

Elif SEZGİN

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI DESTEKLEMEDE ÖĞRETMENİN ROLÜ

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 4

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 16:00

Salon B/Saloon B                           

Oturum Başkanı (Head of Session)Prof. Dr. Mehmet  AKSARAYLI

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Giray Saynur DERMAN, Mustafa TALAS

TİCARET VERİLERİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Giray Saynur DERMAN, Haluk ZÜLFİKAR

FARKLI TEKNİKLER YÖNTEMİ İLE ULUSLARARASI BORSA VERİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Buket KUŞ, İbrahim MUTLU

ORTOPEDİK CERRAHİ TEDAVİ AMELİYATI OLAN HASTALARIN VERİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

Döne TÜTÜNCÜ

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN LİTERATÜRDEKİ YERİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMI

Mehmet AKSARAYLI, Mine HIZLI

İLAÇ SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARINA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ İLE HEKİMLERİN SEGMENTASYONU

Mehmet AKSARAYLI, İstem KÖYMEN KESER

KÜMELEME ANALİZİ İLE ÖLÜM NEDENLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE İLLERİN YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMASI

Mehmet KIVRAK, Faruk Berat AKÇEŞME, Cemil ÇOLAK

DİYABET VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİNİN KESİNLİK FAKTÖRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet KIVRAK,Faruk Berat AKÇEŞME,Cemil ÇOLAK

KRONER ARTER HASTALIĞINI SINIFLANDIRMA PEROFRMANSI ÜZERİNE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Nehir BALCI, Mehmet AKSARAYLI, Gözde Türköz BAKIRCI, Pınar TUNCEL

TIBBİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYON VE KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ

Sertaç YAKAL, Aysun ERTUNA, Bernard TAHİRBEGOLLİ

ÜNİVERSİTE HASTANESİ SPOR HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN SPOR YARALANMALI HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİ MALİYETLERİNİN ANALİZİ

Volkan OBAN, Gül DİKEÇ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN HEALTHCARE: THE USE CASE –TEXT TO SPEECH IN PSYCHIATRY AREA

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 5

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 14:30Salon A/Saloon A                            

Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

JohanSUNDQVIST

GAMBLING AMONG SWEDISH YOUTH: ESTIMATORS AND PREVALENCE FOR 15-17 YEAR-OLD STUDENTS

Stefan LEITNER

PARENTAL INVOLVEMENT IN ALCOHOL PREVENTION: EVALUATION OF ALCOHOL PREVENTION PROGRAM

Alexia BARNES

LONG-TERM HALLUCINOGENIC DRUG USE REVIEW

NittaAKIHISA

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL HEALTH AND MENTAL HEALTH KNOWLEDGE AWARENESS AMONG THE BACKWARD SECONDARY SCHOOL STUDENTS

JanjaTOPOLOVEC

POSITIVE MENTAL HEALTH AND MENTAL HEALTH STIGMA: A QUALITATIVE STUDY EVALUATING STUDENT ATTITUDES

Cillian O'BOLAND

DEALING WITH LONELINESS IN UNIVERSITY: QUALITATIVE INTERVIEW WITH STUDENTS IN IRELAND

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 6

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 05.11.2019 – 13:30 – 14:30Salon A/Saloon A                            

Oturum Başkanı (Head of Session)  Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

JoseSANDOVAN

A CASE STUDY FOR WHEELCHAIR NAVIGATION

Tahir ALENOV, Erkin KENESEV

DATA MINING TECHNIQUES FOR CANCER DETECTION BY USING SERUM PROTEOMIC PROFILE

VladimírVOLF

PREDICTIVE ANALYTICS IN HEALTH CARE: HOW DO WE KNOW THIS WORKS?

Yang HANYING

CLASSIFICATION OF CANCER PATHOLOGY REPORTS WITH HIERARCHICAL PERSONAL ATTENTION NETWORKS

TupolevLavroSTANISLAVOVICH

DESIGN OF COMMUNITY MEDICAL MANAGEMENT DATABASE SYSTEM

ValehGULIYEV

BIG DATA APPLICATION RESEARCH IN MEDICAL HEALTH MANAGEMENT AND SERVICE