BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Adeviye AYDIN
1- YAŞLILIK İHMAL VE İSTİSMARINDA HOLİSTİK YAKLAŞIM

  Özet  
Adeviye AYDIN, Abdullah IŞIK, Nilgün KAHRAMAN
2- KURUMDA VEYA EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN RUHSAL DURUMLARI, SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARI VE YAŞAM ANLAMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Arda KARAGÖL
3- TOPLUMSAL AÇIDAN RUHSAL BOZUKLUKLAR VE DAMGALAMA

  Özet  
Bahanur MALAK AKGÜN
4- KABA İNTİHAR HIZI YÜKSEK İLLERDEKİ GENÇLERİN İNTİHAR OLASILIKLARI AÇISINDAN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Bahanur MALAK AKGÜN, Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Adeviye AYDIN
5- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, BENLİK ALGISI DÜZEYLERİ VE İNTİHAR OLASILIĞI

  Özet  
Elif SEZGİN
6- ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSIKOLOJIK DAYANIKLILIĞI DESTEKLEMEDE ÖĞRETMENIN ROLÜ

  Özet  
Elif SEZGİN
7- ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSIKOLOJIK DAYANIKLILIK, EBEVEYN - ÇOCUK İLIŞKISI VE AILE YAŞANTILARI

  Özet  
Esra AKI, Gülşah ZENGİN
8- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİNİN AKADEMİK VE SOSYAL KATILIMA ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Fadime KAHRAMAN, Esra KARABULUT, Havva GEZGİN YAZICI, Gönül ÖZGÜR
9- GÜNCEL BİR SORUN: GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNDE İNTİHAR

  Özet  
Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN
10- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN
11- PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Leyla ULUS
12- ÇOCUKLARDA ALEKSİTIMI NEDEN, NASIL VE NE ZAMAN GELIŞIR?

  Özet  
Leyla ULUS
13- ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU VE ALEKSITIMININ KARMAŞIK İLIŞKISI

  Özet  
Muhammed Rohat YAZICI
14- TÜRKİYE'DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERDE ERGOTERAPİSTLERİN ROLÜ

  Özet  
İsa ÇAKIR, Yusuf BİLGE
15- ÖDÜLE VE CEZAYA DUYARLILIK AÇISINDAN KIRILGAN VE BÜYÜKLENMECİ NARSİSİZM

  Özet  
Zeynep ÜNVER
16- TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER