SÖZEL BİLDİRİLER

Arda KARAGÖL
1- LEVELS OF DEPRESSION, ANXIETY AND QUALITY OF LIFE OF MEDICAL STUDENTS

  Özet  
Ayşe Gül UÇMAN
2- SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ALGILANAN STRES DÜZEYİ VE YAŞAMDA ANLAM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Balkır UYSAL
3- TRİESTE DENEYİMİNDE KURUMSUZLAŞTIRMA SONRASI SOSYAL İÇERME VE DESTEK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Edanur ÖZOĞUL, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU
4- UĞRAŞI(OCCUPATİON) FARKINDALIĞI İLE KİŞİSEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Elif Aktan MUTLU
5- AİLE HEKİMLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇLARININ BAZI PSİKİYATRİ PRATİKLERİ VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Fatma AYTAP, Kübra DEMİRCİ, Zülfünaz ÖZER
6- KRONİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK PROBLEMLER

  Özet  
FATİH BAL
7- ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA DEĞİŞEN ZAMAN ALGISI

  Özet  
Gülnur İLK, Yusuf BİLGE
8- DAVRANIŞSAL AKTİVASYON VE İNHİBİSYON SİSTEMLERİ İLE ALGILANAN ANNE BABALIK BİÇİMLERİNİN BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNU YORDAYICI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hilal DUDU, Reşit ERÇETİN
9- BEZDİRİ’NİN (MOBBİNG’İN) ÇALIŞANLARA ETKİSİ

  Özet  
Larissa VAROL AFO, Oya MORTAN SEVİ
10- YALNIZLIK, UTANGAÇLIK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM DOYUMUNUN PROBLEMATİK İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Mehmet KUL , Ayşin KAPLAN SAYI
11- OKUL YÖNETİCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Melihat ÖZDOĞAN AĞGÜL
12- ''KAYIP RUHLARIN SESİ'' KISAFILM GÖSTERIMI

  Özet  
Nalan GÖRDELES BEŞER, Nil BAĞRIAÇIK, Hanife ÖZÇELİK
13- AKADEMİSYEN KADIN OLMAK VE TOPLUMSAL CİNSİYET

  Özet  
Sinem CANKARDAŞ
14- PSİKOLOJİK PARTNER ŞİDDETİ TÜRLERİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

  Özet  
Tuğba ÖZDEMİR, Sebahat ATEŞ
15- OBEZİTE VE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI

  Özet  
Yeşim CAN
16- OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

  Özet  
İlknur KAHRİMAN, Zila Özlem KIRBAŞ, Yeliz KAŞKO ARICI
17- ORDU İLİ ALTINORDU İLÇESİNDE 10-18 YAŞ ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ADÖLESANLARA YÖNELİK GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İrem Sena AKGÜN, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU
18- STRESLE BAŞA ÇIKMADA UĞRAŞILARIN/AKTİVİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI

  Özet  
Yıldız BİLGE
19- EBEVEYNLİK BİÇİMLERİNİN HORNEY’İN NEVROTİK KİŞİLİK TİPLERİNİ YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep SET
20- ERGEN İNTİHARLARINDA YALNIZLIĞIN ROLÜ: PSİKANALİTİK KURAM ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep ZONP ÖZASLAN, Hülya BİLGİN
21- TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET KAPSAMINDA YARDIM ARAMANIN KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ

  Özet  
Zila Özlem KIRBAŞ, Hacer KOBYA BULUT
22- RUHSAL SORUNU OLAN EBEVEYNLER VE ÇOCUKLARI

  Özet  
Zülfünaz ÖZER, Sebahat ATEŞ
23- KAHKAHA YOGASININ RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Öznur SARIKAŞ, Volkan KOÇ
24- OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE BİR ÜSTBİLİŞSEL KENDİNE YARDIM MÜDAHALESİ: MYMCT

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gülfem BABÜR, Ecem DEMİRTÜRK, Yasemin MERAL, İrem ÖZGÜNER, İbrahim YAKIN
1- ATTITUDES TOWARDS MENTAL ILLNESS AMONG UNIVERSITY STUDENTS

  Özet