BİLDİRİ DETAY

Zila Özlem KIRBAŞ, Hacer KOBYA BULUT
RUHSAL SORUNU OLAN EBEVEYNLER VE ÇOCUKLARI
 
Giriş: Dünya Sağlık Örgütüne göre; ruhsal sorunlar ve sorunlu bireylerin yaygınlığı ve sıklığı artmaktadır. Dünyada her dört kişiden biri yaşamı boyunca bir ya da daha fazla ruhsal ve davranışsal sorunlar yaşamaktadır. Dünya çapında, çocukların %15-23'ü akıl hastalığı olan bir ebeveyn ile yaşamaktadır. Amaç: Bu derleme, ruhsal sorunu olan ebeveynler ve onların çocuklarının yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır. Kapsam: Literatür taraması sonucunda tam metnine ulaşılabilen makaleler ve konu ile ilgili istatistik bilgiler çalışma kapsamına alınmıştır. Yöntem: Literatürde ruhsal ve zihinsel sağlık sorunları olan ebeveyn ve çocuklarıyla yapılan çalışmaların taraması yapılmıştır. Tam metnine ulaşılabilen çalışmalar ve ilgili istatistik bilgiler değerlendirilmiştir. Bulgular: Dünyada yeti kaybı ve erken ölüme en sık yol açan on hastalıktan beşini ruhsal bozukluklar oluşturmaktadır. Bunlar; depresyon, şizofreni, bipolar mizaç bozukluğu, alkolizm ve kompulsif bozukluklardır. Zihinsel bir hastalığı olan ebeveynle yaşayan çocuklar pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bozukluklarla bağlantılı intihar olasılığı oldukça yüksektir. Ebeveynlerin intihar öyküsünün, çocuklukta intihar için risk faktörü olabildiği bilinmektedir. İstismara uğrayan çocukların ebeveynlerinin bir kısmında psikopatoloji tespit edilebilmektedir. Ayrıca çocuklar da cinsel istismar sonucu gelişebilecek psikopatolojiler için risk oluşturmaktadır. Sonuç: Özellikle psikiyatrik hastalığı olan ebeveyn/ebeveynlerin bulunduğu ailelerde ki çocukların bu zorlu süreçten sağlıklı şekilde çıkması için sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Çocuklar için sonuçlar, ebeveynlerin akıl hastalığına bağlı faktörlere, ayrıca aileye, sosyal desteğe ve topluluğa ilişkin bazı çevresel koruyucu ve risk faktörlerine göre değişir. Sağlık çalışanları, hastalarının ebeveynlik rollerini ve sorumluluklarını ve diğer aile üyelerinin, özellikle de çocukların ihtiyaçlarını kabul etmeli ve uygun yaklaşımlarda bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Sorun, Ebeveyn, Çocuk 


Keywords: