BİLDİRİ DETAY

Sinem CANKARDAŞ
PSİKOLOJİK PARTNER ŞİDDETİ TÜRLERİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
 
Partner şiddeti, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve depresyon için önemli bir risk faktörüdür. Fiziksel ve cinsel partner şiddeti ile ilgili yapılmış birçok çalışma olsa da psikolojik şiddetin etkileri ile ilgili bilgimiz henüz sınırlıdır. Bu araştırmada psikolojik partner şiddetinin türlerinin (ihmal, tehdit, özgürlüğü kısıtlama, güven sarsıcı davranış, suçlama ve delirdiğine inandırılma) travmatik stres belirtileri ve depresyon ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet Ölçeği, Travmatik Belirti Tarama Listesi – 5 ve Depresyon Değerlendirme Ölçeği kullanılarak 259 kadın arasında TSSB ve depresyon ile psikolojik şiddetin alt türlerinin ilişkisi incelenmiştir. Katılımcılardan sadece 7’si hiç psikolojik şiddet deneyimlemediğini belirtmiştir. Sonuçlar 18 – 35 yaş grubu kadınların, maruz kaldığı kıskançlık ve özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlar ile suçlamanın şiddetinin 36 - 55 yaş ve 56 yaş ve üzeri kadınlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yine 18 – 35 yaş grubu kadınların TSSB ve depresyon düzeyleri de diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Çoklu regresyon analizinin sonuçları, kişinin yaşı ve güven sarsıcı davranışların TSSB’deki varyansın %26’sını; duygusal ve fiziksel ihtiyaçların ihmali, yaş ve suçlayıcı davranışların da depresyondaki varyansın %26’sını tahminlediğini göstermektedir. Araştırma bulguları, psikolojik şiddetin TSSB ve depresyona neden olabildiğine ve psikolojik şiddetin oldukça yaygın olduğuna işaret etmektedir. Romantik ilişkide psikolojik şiddeti önlemeye yönelik müdahaleler geliştirilmesi, şiddetin kadınların yaşamları üzerindeki etkisini azaltmak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon, Partner Şiddeti, Psikolojik Şiddet 


Keywords: