BİLDİRİ DETAY

Tuğba ÖZDEMİR, Sebahat ATEŞ
OBEZİTE VE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI
 
Obezite, 21.yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Sağlıklı besin seçimi, uygun fiziksel aktivite ve destekleyici çevre ile obezite önlenebilir bir hastalıktır. İnternet, bilimin hayatımıza soktuğu en önemli ve etkili araçlardan biridir. Son yıllarda, akıllı telefonlar büyük ölçüde kullanılabilir hale geldikçe, internete ulaşmak çok daha kolaylaşmış ve kullanıcı sayısı artmıştır. Obeziteye sebep olabilecek nedenlerden biri olan problemli internet kullanımının da kontrol altına alınmadığı takdirde toplum içindeki tüm bireyleri olumsuz etkileyebilecek kuvvet haline gelebileceği öngörülmektedir. 2016 yılında, 41 milyon bebek ve küçük çocuk aşırı kilolu veya obez idi. Günümüzde ise 124 milyon çocuk ve ergen obezdir ve son kırk yılda on kat artış göstermiştir. Beş çocuk ve ergenden biri aşırı kilolu veya obezdir. Ergenler internet bağımlılığında yetişkinlere göre daha savunmasızdır ve internet bağımlılarının sosyal hayatı, psikolojisi ve yaşam tarzı alışkanlıkları bu bağımlılıktan etkilenebilir. Ergenlerde görülen fazla televizyon seyretme, bilgisayar ile ilgilenme isteği, yetersiz fiziksel aktivite ailenin yaşam stili ile yakından ilişkilidir ve aktivite eksikliğinin fazla olması ise obezite ile yakından ilişkilidir. Bazıları problemli bir internet kullanımının fiziksel aktiviteyi azalttığını ve hareketsiz yaşam tarzının kilo almasına ve ilişkili semptomlara neden olabileceğini öne sürmüşlerdir. Problemli internet kullanımı bireylerde depresyon, yalnızlık, sosyal çevreyle olan bağların zayıflaması gibi sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Öncelikle önleyici müdahalelerin geliştirilmesi amacıyla ailelere, internetin sağlıklı ve patolojik kullanımıyla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra özellikle adölesan bireylerin internetin kullanımına yönelik alenin kontrolünün sağlanması ve ailelerin de önleyici yöntemleri kullanması yönünde teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Problemli İnternet Kullanımı, Hemşirelik 


Keywords: