BİLDİRİ DETAY

Zülfünaz ÖZER, Sebahat ATEŞ
KAHKAHA YOGASININ RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Kahkaha, mutluluğun görsel bir şekilde anlatımı ya da sevinç duygusu olarak kabul edilmektedir. Kahkaha bulaşıcıdır, birey güldüğü zaman yanında bulunan kişi bu durumdan etkilenerek gülmeye başlamaktadır. Kahkaha gerginlik, kaygı, nefret ve öfke gibi olumsuz duyguları azaltmakta, bireylerde stres ve depresyonu hafifleterek kişilerarası ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olabilmektedir. Bir kişiye, güldüğünde ne hissettiği sorulduğu zaman, kendisini rahatlamış, enerjik, mutlu ve mükemmel hissettiğini söylemekte ve kendisini daha sağlıklı, az stresli, pozitif enerji yüklü, genç, sakin bulur. Tüm bu pozitif duygular bireyin günlük hayatına olumlu yansıyacak, bireyin toplumdan uzaklaşmasını engelleyecektir. Tarihi sürece bakıldığında kahkaha 16. yüzyılda depresyonun tedavisinde kullanılmıştır. Kahkaha yogası vücutta stres hormonlarının düzeyini azaltarak zihinsel fonksiyonu güçlendirir; depresyon ve anksiyete düzeyini azaltır, uyku kalitesinde bozuklukları düzeltir, öz güveni, umudu ve enerjiyi arttırır, hafızayı, yaratıcı düşünmeyi ve problem çözme yeteneğini arttırır, kişilerarası ilişkiyi ve sosyal etkileşimi arttırarak psikolojik iyilik hali sağlar. Ayrıca yaşam kalitesini artıran bir tür bilişsel-davranışçı terapi yöntemidir. Kahkaha yogasının beşinci seansında özellikle ciddi depresif hastalarda depresyon puanlarında düşüş gözlenmiş, 10. seansta da serotonin düzeyinde artış ve depresyon puanlarında azalma saptanmıştır. Meme kanserli hastalarda kahkaha yogasının anksiyete, depresyon ve stres skorları anlamlı derecede düşük bulunmuştur. HIV’li hastalara bakım verenlerde kahkaha yogası daha olumlu duygular, gelişmiş sosyal ilişkiler ve anksiyete, depresyon ve stres düzeylerini düşürdüğü, daha iyi baş etme yolları geliştirdikleri, müdahalenin ardından bir rahatlama hissi duyduklarını ifade etmişlerdir. Olumsuz duygularla baş edebilmek ve psikolojik iyi oluşu teşvik etmek için kahkaha yogasının düşük maliyetli bir müdahale olduğu bildirilmiştir. Kahkaha yogası ruh sağlığı üzerinde etkili non-invaziv ve farmakolojik olmayan bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kahkaha Yogası, Psikoloji, Hemşirelik, Ruh Sağlığı 


Keywords: