BİLDİRİ DETAY

Zeynep SET
ERGEN İNTİHARLARINDA YALNIZLIĞIN ROLÜ: PSİKANALİTİK KURAM ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Türk Dil Kurumu intiharı, “bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisiyle kendi hayatına son vermesi” biçiminde tanımlanmaktadır. Psikanalitik kuramda ise intihar, daha önce zıt duygular beslenen sevgi objesinin yitirilmesi ve yitirilen sevgi objesinin benliğin bir parçası haline dönüşerek, yitirilene duyulan öfkenin özbene çevrilmesi şeklinde açıklanmaktadır (Uslu & Berksun, 1993). Yalnızlık, doyurucu kişilerarası ilişkilerin yokluğu ya da algılanan yoksunluğu ve bu gerçek ya da algılanan yoksunluğa psikolojik zorlanma belirtilerinin eşlik etmesi durumudur (Akt., Koçak, 2008) İntihara yönelik olarak nesne ilişkileri modelinde vurgulanan önemli bir kavram, kişinin kendilik temsillerini ve nesne temsillerini içeren içsel dünyasıdır. Kişinin içsel dünyasında bulunan bu temsiller, kişilerarası etkileşimler ile şekillenmektedir. Bu modede intihar olgusu, içselleştirilen erken dönem nesne ilişkileri yaşantısıyla açıklanmaktadır. İntiharı deneyimleyen kişilerin yaşamlarında kendileri için önemli olan kişilere yönelik terk edilmişlik-reddedilmişlik hisleri yaşadıkları öne sürülmüştür (Richards, 1999). İntihar davranışın birincil nesne kaybından kaynaklanan narsist kriz ifadesi olarak açıklamaktadır (Akt; Kocourkova ve Koutek, 2006). Eregen intiharlarına yönelik yapılan çalışmalarda; ergenler arasında yalnızlık duygusunun oldukça yaygın olduğunu, yalnızlık duygularının hem intihar girişimi hem de intihar düşüncesi ile ilişkili olduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır. İntihar düşüncesi, girişimi ve intihardan ölme olasılığını yüksek gören ergenlerin, kendilerini diğerlerine göre (intihar düşüncesi, girişimi ve intihardan ölme olasılığını yüksek göremeyenlere göre) daha çok yalnız hissettiği anların olduğun bulgulanmıştır.. Benzer şekilde intihar etmeyi düşünen ve girişiminde bulunan ergenlerin yalnızlık ölçeği üzerinde daha fazla yalnızlık çektikleri saptanmıştır (Eskin, 2001)

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, İntihar, Psikanalitik Kuram, Yalnızlık 


Keywords: