BİLDİRİ PROGRAMI

KONGRE PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

AÇILIŞ/OPENING

21 MART /MARCH 2019

 

KAYIT/REGISTRATION : 10:30 -15:30

 

10:15 – 10:30

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

10:30 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

OTURUM

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr.Haluk ŞENGÜN

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION                              : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time                : 21.03.2019 – 13:00 – 16:00

Salon A/Saloon A    

Oturum Başkanı(Head of Session)      : Dr. Öğr. Üyesi. Fatih BAL

Arda KARAGÖL

LEVELS OF DEPRESSION, ANXIETY AND QUALITY OF LIFE OF MEDICAL STUDENTS

Ayşe Gül UÇMAN

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ALGILANAN STRES DÜZEYİ VE YAŞAMDA ANLAM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Balkır UYSAL

TRİESTE DENEYİMİNDE KURUMSUZLAŞTIRMA SONRASI SOSYAL İÇERME VE DESTEK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Edanur ÖZOĞUL, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU

UĞRAŞI(OCCUPATİON) FARKINDALIĞI İLE KİŞİSEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Elif Aktan MUTLU

AİLE HEKİMLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇLARININ BAZI PSİKİYATRİ PRATİKLERİ VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Fatma AYTAP, Kübra DEMİRCİ, Zülfünaz ÖZER

KRONİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK PROBLEMLER

Gülnur İLK, Yusuf BİLGE

DAVRANIŞSAL AKTİVASYON VE İNHİBİSYON SİSTEMLERİ İLE ALGILANAN ANNE BABALIK BİÇİMLERİNİN BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNU YORDAYICI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Hilal DUDU, Reşit ERÇETİN

BEZDİRİ’NİN (MOBBİNG’İN) ÇALIŞANLARA ETKİSİ

Larissa VAROL AFO, Oya MORTAN SEVİ

YALNIZLIK, UTANGAÇLIK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM DOYUMUNUN PROBLEMATİK İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ

Mehmet KUL , Ayşin KAPLAN SAYI

OKUL YÖNETİCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ

Melihat ÖZDOĞAN AĞGÜL

''KAYIP RUHLARIN SESİ'' KISAFİLM GÖSTERİMİ

Öznur SARIKAŞ, Volkan KOÇ

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE BİR ÜSTBİLİŞSEL KENDİNE YARDIM MÜDAHALESİ: MYMCT

Fatih BAL

ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA DEĞİŞEN ZAMAN ALGISI 

Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Gülten HERGÜNER, Murat KORKMAZ

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ZİHİNSEL VE BEDENSEL DİNGİNLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA

Ali Serdar YÜCEL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Perihan ABAY, Murat KORKMAZ

KADINA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL TACİZ: PSİKOLOJİK NEDENLERE BAĞLI FAKTÖR KARŞILAŞTIRMASI

 

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION                                   : 2

Tarih ve Saat/Dateand Time                     : 21.03.2019 – 13:00 – 16:00

Salon A/Saloon A    

Oturum Başkanı(Head of Session)           : Dr. Öğr. Üyesi. Nalan GÖRDELES BEŞER

Nalan GÖRDELES BEŞER, Nil BAĞRIAÇIK, Hanife ÖZÇELİK

AKADEMİSYEN KADIN OLMAK VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Sinem CANKARDAŞ

PSİKOLOJİK PARTNER ŞİDDETİ TÜRLERİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Tuğba ÖZDEMİR, Sebahat ATEŞ

OBEZİTE VE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI

Yeşim CAN

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

İlknur KAHRİMAN, Zila Özlem KIRBAŞ, Yeliz KAŞKO ARICI

ORDU İLİ ALTINORDU İLÇESİNDE 10-18 YAŞ ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ADÖLESANLARA YÖNELİK GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İrem Sena AKGÜN, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU

STRESLE BAŞA ÇIKMADA UĞRAŞILARIN/AKTİVİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Yıldız BİLGE

EBEVEYNLİK BİÇİMLERİNİN HORNEY’İN NEVROTİK KİŞİLİK TİPLERİNİ YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Zeynep SET

ERGEN İNTİHARLARINDA YALNIZLIĞIN ROLÜ: PSİKANALİTİK KURAM ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Zeynep ZONP ÖZASLAN, Hülya BİLGİN

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET KAPSAMINDA YARDIM ARAMANIN KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ

Zila Özlem KIRBAŞ, Hacer KOBYA BULUT

RUHSAL SORUNU OLAN EBEVEYNLER VE ÇOCUKLARI

Zülfünaz ÖZER, Sebahat ATEŞ

KAHKAHA YOGASININ RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Perihan ABAY, Murat KORKMAZ

MOBBİNG KAVRAMI VE CAM TAVAN SENDROMUMUN: ÇALIŞAN KADINLARDA PERFORMANS VE VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Murat KORKMAZ

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SORUNLAR

 

  

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION                                   : 3

Tarih ve Saat/Dateand Time                     : 21.03.2019 – 13:00 – 15:00

Salon E/Saloon E

Oturum Başkanı(Head of Session)           : Prof. Dr. Mustafa TALAS

Robert TARUS

POSITIVE MENTAL HEALTH AND WRONG ATTITUDES IN MENTAL HEALTH

PolinaBRONISLAVIVNA DUDKA

DIFFERENT SOCIAL LIVES OF INDIVIDUALS SUFFERING FROM PSYCHOSIS

Benedikt SCHUTZ

MENTAL HEALTH AWARENESS AMONG THE INDIVIDUALS WHO HAVE PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS IN THEIR FAMILIES

AkjaAKSOLTAN

MENTAL HEALTH SYSTEM AT COMMUNITY LEVEL: TURKMENISTAN EXAMPLE

Turlan NURLANOV

LONG-TERM EFFECT OF REFRESHMENT PROGRAMS ON CRITICAL CASES

Krittameth JAINUKUL

STRESS, ANXIETY AND DEPRESSION AMONG CLINIC NURSES: CLUSTERING AND LONG-TERM ANALYSIS

 

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                      : Poster Sunumlar/Poster Presantations

Saat ve Tarih                                : 21.03.2019 – 13:30 – 15:30

Salon  / Fuaye Alanı

Oturum Başkanları                       : Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

Gülfem BABÜR, Ecem DEMİRTÜRK, Yasemin MERAL, İrem ÖZGÜNER, İbrahim YAKIN

ATTITUDES TOWARDS MENTAL ILLNESS AMONG UNIVERSITY STUDENTS